Nieuws

Wijziging Statuten

Bij beschikking van 7 juli 2016 van de rechtbank Noord-Nederland, zijn de statuten van de Stichting van Teyens Fundatie gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in de op 20 september 2016 opgemaakte akte. Deze statuten kunt u hier raadplegen.

Vergaderdata

De vergaderingen van het college van regenten in 2017 zullen gehouden worden op:

17 januari 2017

13 maart 2017

22 mei 2017

3 juli 2017

4 september 2017

13 november 2017