Nieuws

Wijziging Statuten

Bij beschikking van 7 juli 2016 van de rechtbank Noord-Nederland, zijn de statuten van de Stichting Van Teyens Fundatie gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in de op 20 september 2016 opgemaakte akte. Deze statuten kunt u hier raadplegen.

Vergaderdata

De vergaderingen van het College van Regenten in 2018 zullen gehouden worden op dinsdag:

9 januari 

13 maart

15 mei

10 juli

11 september

6 november

Archief
In de zomer van 2018 heeft Archiefservice Fryslân het archief geïnventariseerd.
Dit heeft geleid tot een beschrijvende inventaris die geplaatst is onder "Bestuur".