Nieuws

Wijziging Statuten

Bij beschikking van 7 juli 2016 van de rechtbank Noord-Nederland, zijn de statuten van de Stichting Van Teyens Fundatie gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in de op 20 september 2016 opgemaakte akte. Deze statuten kunt u hier raadplegen.

Vergaderdata

De vergaderingen van het College van Regenten in 2019 zullen gehouden worden op dinsdag:

15 januari 

12 maart

14 mei

2 juli

10 september

12 november

Archief
In de zomer van 2018 heeft Archiefservice Fryslân het archief geïnventariseerd.
Dit heeft geleid tot een beschrijvende inventaris die geplaatst is onder "Bestuur", tabblad "Archief".