Nieuws

Vacatures (26 januari 2022)

In 2022 ontstaan er diverse vacatures binnen het College van Regenten. Voor een uitgebreide beschrijving van de vacatures klik hier

 

Wijziging Statuten

Bij beschikking van 7 juli 2016 van de rechtbank Noord-Nederland, zijn de statuten van de Stichting Van Teyens Fundatie gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in de op 20 september 2016 opgemaakte akte. Deze statuten kunt u hier raadplegen.

Vergaderdata

De vergaderingen van het College van Regenten in 2022 zullen gehouden worden op dinsdag:

18 januari 

23 maart (woensdag)

10 mei

5 juli

13 september 

15 november

 

Aanvragen bijdrage

Aanvragen voor een bijdrage van Stichting van Teyens Fundatie moeten uiterlijk 2 weken voorafgaand aan een vergadering ingedien zijn  via "Bijdragen", tabblad "Aanvraag om een bijdrage".

Archief
In de zomer van 2018 heeft Archiefservice Fryslân het archief geïnventariseerd.
Dit heeft geleid tot een beschrijvende inventaris die geplaatst is onder "Bestuur", tabblad "Archief".