Toegekende bijdragen

In de vergadering van 10 mei 2022 heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

Stichting It Damshûs uit Nij Beets ontvangt een bijdrage van € 30.000 voor de restauratie van het Sudergemaal

Het Peter de Grote Festival ontvangt een bijdrage van € 1.000 voor hun optreden in Beetsterzwaag

De Spijkerpakkenband organiseert een zomeravondfestival in Lippenhuizen en ontvangt daarvoor een bijdrage van      € 1.000

Stichting Junior Lauswolt zomerconcert organiseert na 2 jaar afwezigheid weer een Junior Lauswolt zomerconcert voor de kinderen van groep 8 van de Opsterlandse basisscholen. Hiervoor kunnen ze rekenen op een bijdrage van € 5.000

Cultbee organiseert ook dit jaar weer diverse culturele activiteiten in Beetsterzwaag en ontvangt hiervoor een bijdrage van € 3.000

Voor het festival Lippenhuzen Skept Op georganiseerd door It Liphusterfeest is er een bijdrage van € 2.000

Volleybalvereniging Reva uit Gorredijk wil de beachvolleybalvelden herstellen en ontvangt hier een bijdrage voor van € 5.000

Kunsthuis Syb organiseert de 9e Sybren Hellinga Kunstrijs en ontvangt hiervoor een bijdrage van € 3.750

 

In de vergadering van 25 maart 2022 heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

Plaatselijk Belang Bakkeveen ontvangt een bijdrage van € 3.600 voor haar project Buurtbegeleiding Bloeizone Bakkeveen

Vereniging “IJsclub Great Foarút” uit Wijnjewoude ontvangt een bijdrage van € 8.300 voor de renovatie van de ijsbaan en het koek- en zopiehokje.

VV Blue Boys uit Nij Beets ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de vervanging van de huidige verlichting door ledverlichting.

Kind Centrum de Treffer in Gorredijk kan voor de inrichting van haar buitenterrein rekenen op een bijdrage van € 5.000

Het Fries Symfonie Orkest uit Beetsterzwaag bestaat 65 jaar en organiseert een jubileumconcert “Ode aan Beetsterzwaag”. Om dit alles mogelijk te maken ontvangen zij een bijdrage van € 4.500

Vogelwacht Langezwaag, Luxwoude wil in haar jubileumjaar een workshop organiseren voor de jeugd met o.a. een cursus weidevogelbeschermer. Hiervoor kunnen zij rekenen op een bijdrage van € 800.

Stichting Doarpsrounte Beetsterzwaag-Olterterp hoopt na 2 jaar stilte in 2022 weer een feestelijke Koningsdag te kunnen organiseren. Hiervoor kunnen ze rekenen op een bijdrage van € 4.500

Zwembad de Blauwe Kamp uit Nij Beets ontvangt een bijdrage van € 15.000 voor het betegelen van de vloer van het buitenzwembad.

Kunst in Opsterland ontvangt een bijdrage van € 420 voor de verbetering van de zichtbaarheid van de kunstroute.

Stichting Voedselbank Opsterland kan ook dit jaar rekenen op een bijdrage van € 20.000 voor de verstrekking van voedselpakketten.

Sportvereniging THOR uit Lippenhuizen ontvangt een bijdrage van € 599 voor de aanschaf van nieuwe aerobic steps.

ProductiehuisNU uit Terwispel ondersteunt en faciliteert het lokale theatercollectief NOAHspeelt bij de opzet van haar nieuwe voorstelling: Hotel Draadloos. Voor deze voorstelling is er een bijdrage van € 1.500

Stichting KunstPromotie uit Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de organisatie van het kunstweekend 2022.

 

In de vergadering van 18 januari 2022 heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

De Skâns in Gorredijk ontvangt een bijdrage van € 1.500 voor hun project Klassieke muziek in Opsterland. Met de bijdrage willen de ze de entree voor een aantal klassieke concerten laag houden en voor de jeugd zelfs gratis waardoor de toegankelijkheid voor dit voor velen onbekende genre wordt vergroot.

Volkstuinvereniging Ut Ein uit Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 7.100 voor o.a. de verbetering van de watervoorziening, realisatie van bloemweiden op groenstroken en diverse andere verbeteringen t.b.v. van het complex.

Skep is een nieuwe stichting uit Gorredijk en kan rekenen op een bijdrage van € 6.100 voor haar kunstmanifestatie 7 Droomduo’s in galerie Hoogenbosch te Gorredijk. Met dit kunstproject sluiten zij aan bij Arcadia 2022 – honderd dagen beeldende kunst van 7 mei t/m 14 augustus in de provincie Friesland.

De werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude zet zich in voor het vernieuwen van de huidige 3 speeltuinen en het inrichten/aanleggen van een 4e speeltuin in Wijnjewoude. Voor dit totale project stelt de Stichting een bedrag van € 20.000 beschikbaar

De bewonersvereniging It Wâldhûs uit Wijnjewoude ontvangen een bijdrage van € 750 voor een nieuw televisietoestel in de recreatieruimte.

De Stichting Culturele Activiteiten Opsterland wil in 2022 weer een Gouden Spiker Festival organiseren met o.a. de Byspikerdei voor de jeugd. Voor deze activiteiten kunnen zij rekenen op een bijdrage van € 1.500

Het 4 mei Comité Beetsterzwaag Olterterp kan rekenen op een bijdrage van € 750 voor de 4 mei herdenking dit jaar.

Vereniging Vrienden Tropische Kas te Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 7.000 voor de renovatie van de historische lessenaarskas.

Stichting Historisch Beetsterzwaag wil in 2022 weer een buitententoonstelling realiseren. Deze keer staat kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Voor dit project ontvangen zij een bijdrage van € 6.000

 

In de vergadering van 16 november jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvraag gehonoreerd:

 

Stichting Zwembad Tijnje en omstreken (De Wispel) ontvangt een bijdrage van € 8.000 voor de vervanging dan de huidige pomp.

Voor de aanschaf van nieuwe (winter)kleding voor de vrijwilligers van Stichting Manege onder de Linde uit Beetsterzwaag stelt kunnen zij rekenen en op een bijdrage van € 3.700

Museum Opsterland organiseert op vrijdag 26 november een verhalenavond in het kader van de 4e editie van Verhalenavond in Friesland. Om deze organisatie mogelijk te maken ontvangen zij een bijdrage van € 1.000

De jeugdafdeling LEEF van toneelvereniging Nij Bigjin uit Bakkeveen wil in de zomer van 2022 een openluchtvoorstelling realiseren. Voor deze productie kunnen zij rekenen op een bijdrage van € 2.500

Sportvereniging Langezwaag ontvangt een bijdrage van € 3.500 voor de vervanging de huidige verlichting van het trainingsveld door LED-verlichting

Stichting Ons Huis te Beetsterzwaag staat voor een grote renovatie van de zalen welke verhuurd worden. Voor dit grote project ontvangen zij een bijdrage van € 6.000

Voor het EHBO-proof maken van de begeleiding van de Scouting Bo-aw uit Beetsterzwaag ontvangen zij een bijdrage van € 765.

Nu de jeugdvogelwachtdagen van de vogelwacht uit Nij Beets/de Veenhoop door corona al 2x op rij zijn uitgesteld, wil de vogelwacht graag een drone aanschaffen om zo meer zicht te krijgen op haar gebied. Naast een flinke bijdrage vanuit het Gebiedsfonds Nij Beets stelt Stichting van Teyens ook een bedrag van € 2.500 beschikbaar.

Het Frysk Sjong koar kon rekenen op een bijdrage van € 300 voor de uitvoering van een kerstconcert. Echter hebben zij  i.v.m. de huidige corona-maatregelen besloten de uitvoering te annuleren.

Werkgroep groenstroken Roekebosk wil de groenstroken in hun buurt graag opknappen om het geheel weer wat frisser te maken en de biodiversiteit te verbeteren. Ter ondersteuning van dit initiatief stelt Stichting van Teyens Fundatie € 1.000 beschikbaar voor de beplanting.

De Schakel heeft een bijdrage van € 534,53 ontvangen voor de organisatie van een Bingo in het kader van eenzaamheid onder ouderen (en hulpbehoevenden).

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Opsterland maakt het mogelijk dat volwassenen die leven rond het bestaansminimum toch kunnen sporten door het betalen van de lesgelden en/of materialen. Voor de inwoners van Opsterland stelt Stichting van Teyens Fundatie hier maximaal € 10.000 voor beschikbaar.

De FOM (Stichting Federatie van Opsterlands Muziek onderwijs/cultuur) wil een Nij Talinten Orkest opzetten waarbij alle muziekverenigingen uit de Gemeente bij betrokken zijn en hun medewerking aan verlenen om zo nieuwe muzikanten op te leiden en zo vervolgens bij een vereniging aan kunnen sluiten. Dit project kan rekenen op een bijdrage van € 2.500

 

In de vergadering van 16 september jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvraag gehonoreerd:

 

De Spijkerpakkenband uit Lippenhuizen verzorgt op 17, 18 en 19 december drie kerstvoorstellingen met de titel: “Het meisje met de Zwavelstokjes”. Voor deze voorstellingen ontvangen zij een bijdrage van € 750.

MFC De Swingel ontvangt voor het plaatsen van een nieuw speeltoestel voor de jongste jeugd in Wijnjewoude een bijdrage van € 3.500

Stichting senioren N.H. Schreuderreis organiseert jaarlijks een uitje voor ouderen uit Beetsterzwaag. De bijdrage van de Van Teyens Fundatie bedroeg dit jaar € 35,- per deelnemer.

Voor de organisatie van de open monumentendag en kunstmarkt in Beetsterzwaag kon Stichting KunstPromotie Beetsterzwaag rekenen op een bijdrage van € 750,-

Het koor Smelne Vocaal wil graag wat meer naamsbekendheid en meer leden. Daarom organiseert zij op 19 december een concert in de dorpskerk in Beetsterzwaag. Om dit mogelijk te maken steunt de Van Teyens Fundatie dit initiatief met een bijdrage van € 1.000

Op 16 en 17 oktober vindt er in de Skâns te Gorredijk en de Wier te Ureterp een ‘cultuurdei’ plaats waar diverse verenigingen zich kunnen presenteren om op deze manier weer leden/vrijwilligers aan te trekken. Dit initiatief kan rekenen op een bijdrage van € 1.250.

Boaterstún de Vlieger uit Gorredijk ontvangt een bijdrage van maximaal € 10.000 voor de verwezenlijking van een nieuwe speeltuin aan de Vlecke in Gorredijk.

 

In de vergadering van 14 jul jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvraag gehonoreerd:

 

777: Stichting Zuid Oost Zorg ontvangt een bijdrage van € 2.300 voor het project: Mear Muzyk op de locaties binnen de gemeente Opsterland

779: Gymnastiekvereniging Tijnje ontvangt voor het organiseren van nieuwe activiteiten zoals kickboksen en danslessen voor de jeugd een bijdrage van € 1.900

780: Voor de aanleg van 2 padelbanen ontvangt tennisvereniging Lauswolt in Beetsterzwaag een bijdrage van € 20.000

782: Cultbee ontvangt een bijdrage van € 4.500 voor diverse culturele activiteiten in Beetsterzwaag voor het 2e deel van het jaar.

783: LTC Gorredijk ontvangt voor de aanleg van zonnepanelen een bijdrage van € 2.000

784: Museum Opsterlân ontvangt een bijdrage van € 2.850 voor het gezamenlijke project met Code Hans met de titel: ‘Jongeren in het Museum’

785: Voor de organisatie van de derde Triënnale van Beetsterzwaag, ontvangt Kunsthuis Syb een bijdrage van € 3.500

786/787: Voor muzikale optredens van De Julia’s en Diva’s Dichtbij op Ikenhiem in Beetsterzwaag is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.125

788: Stichting Culturele Activiteiten Opsterland ontvangt een bijdrage van € 1.000 voor de organisatie van de Slow Melody Contest

 

In de vergadering van 18 mei jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvraag gehonoreerd:

 

775: Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor het vervangen van diverse speeltoestellen in speeltuin It Merkelân

778: It Damshûs ontvangt een bijdrage van € 2.000 voor de realisatie van een Moaïek Bank

 

In de vergadering van 16 maart jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvraag gehonoreerd:

 

750: Zwembad de Blauwe Kamp uit Nij Beets ontvangt een bijdrage van € 7.500 voor het verduurzamen van de technische installatie

764: Stichting Voedselbank Opsterland ontvangt een bijdrage van € 20.000 voor het verstrekken van voedselpakketten in de gemeente Opsterland

765: Stichting de Skâns, Cultuur en Sport te Gorredijk ontvangt een bijdrage van € 2.500 t.b.v. het jubileumweekend inzake het 60-jarig bestaan

766: Werkgroep Kom Erbij uit Wijnjewoude ontvangt voor de aanschaf van een duofiets een bijdrage van € 2.500  

767: Stichting ’t Hummehûs ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de aanschaf van een duofiets voor de dagbesteding voor ouderen van ’t Hummelhûs in Oudehorne

770: Stichting Alde Fryske Tsjerken ontvangt een biidrage van € 2.500 voor het maken van een aantal podcasts/vodcasts van de preek van de leek vanuit het kerkje in Kortezwaag.

771: Stichting Historisch Beetsterzwaag ontvangt voor de organisatie van de Moanne fan ’t Erfskip een bijdrage van € 2.500

772: Speeltuinvereniging Bernewille in Ureterp ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de vernieuwing van de speeltuin

773: De Werkgroep 4 mei herdenking Beetsterzwaag – Olterterp ontvangt een bijdrage van    € 250,- mocht er een 4 herdenking plaats kunnen vinden.

 

 

In de vergadering van 12 januari 2021 heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvraag gehonoreerd:

 

762: Stichting Historisch Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 1.716 voor de restauratie van de graftrommel en het hekwerk rondom dit graf op de historische begraafplaats in Beetsterzwaag.

 

In de vergadering van 10 november jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

 

746 Stichting SWA de Vooruitgang te Wijnjewoude ontvangt een bijdrage van € 1.500 gereedmaken en inrichten van de slecht weer voorziening voor recreanten en aanwonenden op de plek van de voormalige zuivelfabriek in Klein Groningen (Wijnjewoude)

748 Manege onder Linde ontvangt een bijdrage van € 2.530 ten behoeve van nieuwe kleding en lockers voor de vrijwilligers

749 Speeltuin Lytse Leane te Frieschepalen ontvangt een bijdrage van € 7.500 voor de herinrichting van de speeltuin

751 Tonielfering Op Nij Foriene te Ureterp ontvangt een bijdrage van 2.500 voor het theaterproject “Leafde”

752 Zwembad De Wispel te Tijnje ontvangt een bijdrage van € 8.000 voor de vernieuwing van het hekwerk rondom het zwembad.

754 Brassband Opsterland ontvangt een bijdrage van € 2.000 de realisatie van een single met clip in samenwerking met jeugdband koperbende en popband Wiebe in het kader van hun 10-jarig jubileum.

756 De Skâns ontvangt een bijdrage van € 3.330 om in samenwerking met de BHS en code Hans een plek te creëren voor jeugd in de leeftijdscategorie van 13-17 jaar d.m.v. de aanschaf van een filmscherm en inrichting van een gameroom.

757 De Skâns ontvangt een bijdrage van € 1.500 voor de organisatie en livestreaming van een kerstconcert in de Skâns welke door de huidige corona-maatregelen slechts door 30 mensen fysiek bezocht kan worden.

758 Stichting Historisch Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de buitenexpositie van de Van Lynden collectie in Beetsterzwaag

 

Fonds Livestreaming

Gelet op de huidige omstandigheden met alle coronamaatregelen is het voor veel organisaties en verenigingen lastig om de binding met de leden/donateurs te behouden. Livestreaming van activiteiten neemt toe, maar een goede/professionele livestreaming, brengt vaak kosten met zich mee, waardoor het niet voor iedere vereniging/organisatie haalbaar is. Om livestreaming voor meer groeperingen mogelijk te maken stelt Stichting van Teyens Fundatie een bedrag beschikbaar van € 7.500. Per activiteit is er voor een vereniging/organisatie een bedrag beschikbaar van € 500 als tegemoetkoming in de kosten van de livestreaming.

Aanvragen kunnen rechtstreeks gemaild worden naar info@vanteyensfundatie.nl met vermelding van de activiteit.

 

In de vergadering van 15 september jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

738 Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 4.000 voor het project  ZOUT (Tipping Points) – Onkruidenier.

742 Stichting de Buorskip ontvangt een bijdrage van € 7.500 voor de aanschaf van LED_verlichting i.h.k.v. het energiebesparingsplan

744 Stichting de Ripen ontvangt een bijdrage van € 2.000 voor het project BIOFERSKAAT

 

In de vergadering van 7 juli jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

722 De Bibliotheek in Gorredijk ontvangt een bijdrage van € 15.000 voor de investeringen in apparatuur voor een op te richten Fablab.

723 De Naturij organiseert in de jaren 2020-2022 weer biologiedagen voor basisschoolleerlingen. Voor de deelname van de Opsterlandse basisscholen ontvangen zij een bijdrage van € 7.491,60

724 Pier21 speelt vanaf oktober 2020 de voorstelling ‘Wat Soesto’. Naast het theaterstuk is er een randprogramma met lezingen en een Iepen Up-avond. De voorstelling wordt 2x gespeeld in de gemeente Opsterland. Voor deze voorstellingen ontvangen zij een bijdrage van in totaal € 3.500

725 De Speeltuincommissie uit Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het vervangen van speeltoestellen in speeltuin de Reden

727 MFC Langezwaag ontvangt een bijdrage van € 15.000 voor het verduurzamen van het Dorpshuis

728 Stichting MFA de Tynje ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor de realisatie van een nieuw te bouwen MFA

729 Stichting Dorpshuis Siegerswoude krijgt voor het plaatsen van extra zonnepanelen, waardoor zij haar eigen gebruik geheel kan opwekken, een bijdrage van € 3.000

730 Ouderraad Kindcentrum de Finne ontvangt voor de productie en presentatie van een film als afscheid van groep 8 een bijdrage van € 2.000

731 De Spijkerpakkenband organiseert in december 2020 een Fryske kultuer kuier in Lippenhuizen. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van € 750

732 Stichting JMteaterwurk trekt vanaf het najaar door de provincie met de voorstelling ‘Echt Wier’. Er staan voorstellingen gepland in Lippenhuizen, Gorredijk en Beetsterzwaag. Voor deze locaties ontvangen zij in totaal een bijdrage van € 5.142

733 Muziekvereniging Euterpe ontvangt een bijdrage van € 4.648,75 voor de aanschaf van nieuwe jasjes met het nieuwe logo

735 Code Hans organiseert in samenwerking met Sûn Opsterlân en Sport Fryslân gedurende de zomer diverse zomerse activiteiten in de Opsterlandse dorpen voor jongeren. Voor de huur van materiaal ontvangen zij een bijdrage van € 250 per deelnemend dorp

736 Stichting Zuid Oost Zorg wil voor de bewoners van Ikenhiem een aantal zomerse festiviteiten organiseren. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van € 1.200

737 Stichting Historisch Beetsterzwaag organiseert op 12 september een Open Monumentendag in Beetsterzwaag. Zij ontvangen een bijdrage van € 1.500    

 

In de vergadering van 19 mei jl. heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

668 Voor de plaatsing van een aanduidingsbord de Blauwe Kamp ontvangen de betreffende verenigingen een bijdrage van € 1.325,49

704 VV ODS ontvangt een bijdrage van € 6.000 voor de aanleg/renovatie van 2 beachvolleybalvelden in Nij Beets

706 Kunstweekend 2020 ontvangt een bijdrage van € 1.000 voor de reeds gemaakte onkosten. Het eerder aangevraagde bedrag is ingetrokken doordat het evenement niet door kon gaan i.v.m. de corona-maatregelen

714 Diaconie Protestantse Kerk Nij Beets ontvangt € 1.700 al bijdrage voor ouderenactiviteiten en pakketten voor minima

715 Vereniging Sjongerij ontvangt € 1.000 voor de organisatie van hun feestavond in het kader van het 100-jarig jubileum

719 Stichting Alde Fryske Tsjerken ontvangt een bijdrage van € 968 voor aanvullende herstelwerkzaamheden van het orgel in de St. Hippolytyskerk te Olterterp

721 Museum Opsterlân ontvangt € 1.500 voor de productie van het boek: Eindstation Terwispel.

 

De vergadering van 19 maart van het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie ging i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus niet door. Wel heeft de commissie van financiële bijdragen de ingediende aanvragen beoordeeld. Op basis hiervan hebben de regenten hun akkoord gegeven voor de volgende bijdragen:

688 Sportvereniging THOR te Lippenhuizen ontvangt € 6.072 voor de vervanging van afgekeurde gym- en turnmaterialen

689 De werkgroep Biodiversiteit van Plaatselijk Belang Lippenhuizen ontvangt € 3.000 voor het vervaardigen en ophangen van 100 nestkastjes en een zwaluw til

691 Stichting Pypskoft ontvangt € 2.000 voor een boottocht voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten tijdens de opening van het seizoen 2020-2021

692 de Muziekvereniging uit Jonkersland ontvangt een bijdrage van € 5.500 voor de vervanging van de altsax

693 Voedselbank Opsterland ontvangt een bijdrage voor 5x een pakket van € 50,- voor alleenstaanden en 5x een pakket van € 75 voor meerpersoonshuishoudingen.

696 De bijenhoudersvereniging afdeling Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 500 voor het plan Heemtuin Bijenstal

700 TC Lauswolt te Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor het vervangen van de huidige verlichting in LED verlichting

701 Plaatselijk Belang Terwispel ontvangt een bedrag van € 300 als bijdrage voor het dorpsdiner.

705 Zangvereniging ‘Looft den Heer’ uit Wijnjewoude ontvangt een bedrag van € 500 als bijdrage voor het jubileumconcert t.g.v. 100-jarig bestaan. 

707 Junior Lauswolt zomerconcert te Beetsterzwaag ontvangt € 7.500 voor de organisatie van dit concert

 

Besluiten vergadering 21 januari 2020

652 Museumstifting Fryslân ontvangt € 1.000 voor het project Verhalenavond

669 De Hoevedravers ontvangen € 1.000 ten behoeve van de beleeftuin bij de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag

670 Vereniging Plaatselijk Belang Terwispel ontvangt € 7.500 voor de inrichting van een Speel- en Ontmoetingsplan.

671 De Spijkerpakkenband ontvangt € 1.500 voor de uitvoering en organisatie van “The Armed Man: A Mass for Piece” in Ureterp

673 Muziekvereniging De Bazuin uit Tijnje ontvangt € 4.000 voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten i.v.m. de uitbreiding van het aantal orkesten.

674 Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag ontvangt € 1.400 voor de renovatie van speeltuin  “De Reden”

676 ODV uit Wijnjewoude ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor de uitbreiding van het aantal kleedkamers i.v.m. de groei van met name het meisjesvoetbal

677 Toneelvereniging “Nij Libben” uit Frieschepalen ontvangt een bijdrage van € 1.750 voor het vernieuwen van de geluidsmengtafel en microfoons.

679 Stichting ZuidOostZorg ontvangt een bedrag van € 525 voor 2 muzikale optredens in Ikenhiem te Beetsterzwaag

680 Speeltuinvereniging Jonkhonk uit Jonkersland ontvangt een bijdrage van € 4.800 voor de vervanging van de voetbaldoelen en de wipwaps in de speeltuin.

681 Diaconie Protestantse Gemeente Beetsterzwaag ontvangt per deelnemer een vast bedrag voor de maaltijden voor 70+ en lunches voor 75+ en alleenstaanden in Beetsterzwaag. Totaal ongeveer € 3.000

682 KV Oerterp ontvangt een bijdrage van € 1.438 voor de deelname van de g-korfballers aan de Special Olympics Nationale Spelen Nederland in Den Haag

683 Brassband De Lofklank ontvangt € 1.000 voor de opvoering van de Marcus Passie in Ureterp

685 Biljartvereniging Us Fertier ontvangt een bijdrage van € 2.000 voor de aanschaf van een 3e biljarttafel

686 Vogelwacht Nij Beets/De Veenhoop ontvangt een bijdrage van € 1.250 voor de organisatie van een jeugdvogeldag.

687 Plaatselijk belang De Himrik ontvangt € 7.000 als bijdrage voor het project NAD-kampen in Hemrik

 

Besluiten vergadering 12 november 2019

648 Stichting It Wetterkamp te Ureterp ontvangt een bijdrage van € 7.700 voor de aanleg van een nieuwe speeltuin

649 Brassband Opsterland ontvangt een bedrag van € 1.500 voor de nieuwjaarsconcerten met WIEBE

650 Het Frysk Sjongkoar ontvangt voor de kerstuitvoering een bedrag van 310,-

653 Stichting Staten en Stinzen ontvangen voor het project Bûtenpleats een bijdrage van € 8.000

654 Stichting Dorpshuis Wijnjewoude ontvangt een bedrag van € 7.238 voor de vervanging van afgekeurde sportattributen

655 Toneelvereniging Nij Begjin kan rekenen op een bijdrage van € 3.000 voor het project Challenging the local

657 Stichting speeltuin Trimbeets ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de speeltuininrichting

658 VV Gorredijk ontvangt een bijdrage van € 4.000 voor de activiteiten rondom het 100-jarig jubileum

660 Stichting Cultuur Beetsterzwaag ontvangt voor de culturele activiteiten in 2020 een bijdrage van € 4.000  

661 Plaatselijk Belang Bakkeveen ontvangt voor de fittesten “Eet je Gezond” een bedrag van € 1.500

662 Stichting Amateurtoniel Fryslan ontvangt een bedrag van € 2.000 voor De Foarstelling in de Skâns

663 Comite 4 mei Herdenking Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 1.350 voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2020

664 Muziekvereniging Euterpe ontvangt een bedrag van € 3.000 voor de feestelijke activiteiten rondom het 125-jarig jubileum

666 Stichting Streekmuseum Opsterlân ontvangt een bedrag van € 20.000 voor de uitgave van een magazine ter bevordering van het toerisme in samenwerking met het Damshûs en Stichting Historisch Beetsterzwaag

672 Stichting Aldejiersploeg Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 5.000 voor de festiviteiten rondom de viering van Oud & Nieuw

Naast bovengenoemde aanvragen ontvangen Stichting Voedselbank en 4 zwembaden in Opsterland (Gorredijk, Tijnje, Nij Beets en Hemrik) een gift als waardering voor het goede werk wat deze instellingen voor de mienskip doen.

 

Besluiten vergadering 10 september2019:

628 Manege Onder de Linde ontvangt € 9.000 voor de verduurzaming van de manege d.m.v. het plaatsen van LED-verlichting

635 VV Bakkeveen ontvangt € 5.000 voor het verduurzamen van de kleedkamers

636 Timpaan Welzijn ontvangt € 750 voor het Nationaal Integratiediner Gorredijk

637 St. Hippolytuskerk Olterterp ontvangt voor het groot onderhoud van het Van Reil orgel een bijdrage van € 5.000

640 Quadfigters, een club van gehandicapte rolstoel-basketballers, ontvangt een bijdrage van € 500,- voor de organisatie van een landelijke competitiedag in de sporthal van Revalidatie Fryslan te Beetsterzwaag

643 Toneelvereniging Kliuwend Omheech uit Nij Beets ontvangt een bedrag van € 2.500 voor de aanschaf van een eigen licht- en geluidsinstallatie

644 Stichting Plusbus ontvangt een bijdrage van € 25.000 voor de vervanging van de rolstoelbus

 

Besluiten vergadering 2 juli 2019

609 “Op de bres voor de bij” te Beetsterzwaag ontvangt een bedrag van € 2.500 om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de bijensterfte.

610 Humanitas ontvangt € 7.500 voor het project Maatjes en Kindervakantieweken

611 Jeugdfonds Sport Friesland ontvangt een bedrag van € 7.500 om jongeren te kunnen laten sporten, voor wie dit anders financieel niet mogelijk is.

612 De Spijkerpakkenband ontvangt € 750 voor het vrij toegankelijk jubileumconcert op 5 juli

613 Iepenloftspul Opsterlân ontvangt een bijdrage van € 5.000 ten behoeve van de voorstelling Animal farm

614 Bourgondisch Beetsterzwaag kan rekenen op een bijdrage van € 3.900

615 Afûk ontvangt een bijdrage van € 2.000 voor de realisatie van het boek Geartsje en Niels

617 Het project ondersteuning schoolgaande tienermoeders in Mali ontvangt een bijdrage van € 3.000

619 Het project Skimerjûn 2019 ontvangt maximaal een bijdrage van € 1.500 afhankelijk van het bezoekersaantal

621 De sinterklaasproductie “De pepernoten van Peperottie” door Stichting Blinder! kan rekenen op een bijdrage van € 1.000

622 Talant/Manege onder de Linden ontvangen een bijdrage van € 6.800 voor de paardondersteunende therapie voor cliënten van Talant

623 Speeltuin “Utein” in Beetsterzwaag ontvangt € 6.000 voor de aanschaf van een nieuw speelhuisje

625 Speeltuin Ureterp Zuid ontvangt € 4.500 voor de aanschaf van een dubbele kabelbaan en voetbaldoelen.

626 Museum Opsterlân ontvangt een bijdrage van € 2.500 voor de expositie “Verzet is Tijdloos, Opsterland in het spoor van Domela Nieuwenhuis”

631 Gezelschap J&M ontvangt een bijdrage van € 3.214 voor de voorstelling “De man fan dyn libben”

632 De Tropische Kas ontvangt een bijdrage van 30.000 voor de vervanging van het dak

633 Stichting Langstme ontvangt een bijdrage € 500 voor het evenement “Dood & Begraven”

634 Voor de oprichting van het Opsterlands instrumentenfonds kan het fonds rekenen op een bijdrage van € 44.245

Besluiten vergadering 14 mei 2019

591 IJsclub iisnocht Beetsterzwaag een bedrag van € 21.000 voor de aanleg van een steiger langs de ijsbaan. Tevens ontvangen ze een bedrag van € 2.500 voor de aanschaf van een veegmachine.

592 Reddingsbrigade Drachten een bedrag van € 2.500 voor de aanschaf van een nieuwe reddingsboot

593 Interkerkelijk Mannenkoor Drachten voor de organisatie van een jubileumconcert een bedrag van € 1.000

595 Buurtvereniging NAS te Bakkeveen een bedrag van € 7.500 voor de vervanging en herinrichting van 3 speeltuinen

569 Voetbalvereniging R.W.F. uit Frieschepalen ontvangt een totale bijdrage van € 15.000 t.b.v. de verduurzaming van de vereniging en de eigen bijdrage voor de aanleg van een kunstgrasveld.

597 Jeugdhulp Friesland een bijdrage van € 1.200 voor de aanschaf van een boot te gebruiken door gezinshuizen en woongroepen met uit huis geplaatste jongeren

598 Voetvalvereniging De Sweach ontvangt een bedrag van € 5.000 voor de aanschaf van LED verlichting

600 Zwembad de Wispel uit Tijnje ontvangt een bedrag van € 7.500 voor de vervanging van de heet watervoorziening d.m.v. zonnepanelen en een boiler.

601 Ouderraad de Trime voor de organisatie van dieverse feestelijke activiteiten, met o.o. een reünie, rondom het samengaan van de basisscholen een bedrag van € 5.000

602 De Miente uit Gorredijk ontvangt voor de aanschaf van een nieuwe duofiets een bedrag van € 3.267

603 Stichting Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 6.000 voor de mienskipcommunicatie en regiopromotie Opsterland

604 Verenging voor Plaatselijk belang Wijnjewoude organiseert Kryst troch de buorren en ontvangt hiervoor een bijdrage van € 600

605 Stichting Historisch Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 3.000 voor de organisatie van de open Monumentendagen op 14 en 15 september.

606 Stichting Verzetsmuseum Fryslân ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor het project: De overval van 8 december 1944

607 Stichting SYB uit Beetsterzwaag een bijdrage van € 3.750 voor de tentoonstelling voor de 8e Sybren Hellinga kunstprijs

608 Stichting Visiteclowns een bedrag van € 464 voor een bezoek van de VisiteClowns aan dementerende ouderen uit Gorredijk

577 Stichting Inspirerend Noord Oost Fryslan  ontvangt € 1.500 voor de ontwikkeling van het 2e deel van het Bonifatiuspad

 

Besluiten vergadering 12 maart 2019

576 Stichting Talant een bedrag van € 7.800 voor de inrichting van de educatieve ruimte bij de kinderboerderij.

578 Stichting Junior Lauswolt zomerconcert een bedrag van € 7.500

579 Natuurvereniging Geaflecht voor de herinrichting van de Griene Trijehoek een bedrag van € 2.000

580 Stichting zwembad “de Blauwe Kamp” een bijdrage van € 1.640 voor het opknappen van de glijbaan.

581 Stichting Comprix, OBS It Twaspan voor het opnieuw inrichten van het speelplein een bijdrage van € 5.000

582 Plaatselijk Belang Wijnjewoude voor het organiseren van Wynjewald Fair een bedrag van € 400

583 Stichting Mini Theater een bijdrage van € 2.500 voor het toneelstuk Een verre pijn in Sparjebird

585 Sport Fryslan – Sport in Opsterland voor het organiseren van clinics ter voorbereiding op Trappeldei (5/6 juli) een bijdrage van € 950

586 Stichting KunstPromotie Beetsterzwaag een bijdrage van € 4.500 voor het scholenproject rondom het Kunstweekend 2019

587 Stichting Federatie van Opsterlands muziekonderwijs/cultuur voor de organisatie van Simmerfestival 2019 een bijdrage van € 2.500

589 Stichting senioren N.H. Schreuderreis een bedrag van € 30,- per deelnemer voor de jaarlijkse reis voor bejaarden uit het dorp.

 

Besluiten vergadering 15 januari 2019

558 Stichting Culturele Activiteiten: € 1.500 voor muziekstuk 'Tinco' en Hannekemaaierspad voor Gouden Spiker Festival te Bakkeveen

562 St. Activiteiten De Ynrin: Vernieuwing biljarttafels € 1.000

563 Stichting Iepenloft De Tynje: Iepenloftspul; Wit mem it wol  € 1.000

564 Zuid Oost Zorg, locatie de Lijte en Lijtehiem: Voorstelling Circus Fantasia € 2.850

565 Diaconie protestante gemeente Beetserzwaag-Olterterp: € 3.000 voor ondersteuning van personen of gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen

566 Zuid Oost Zorg: Project Samen gelukkig worden in Opsterland € 7.500

567 Gymnastiek vereniging Longa Wijnjewoude: Bijdrage in sport- en turnmaterialen € 5.600

568 Christelijke Zangvereniging 'Looft den Heer' Wijnjewoude: Passieproject 2019 € 900 

569 Stichting Voedselbank Opsterland: € 20.000 voor verstrekken van voedselpakketten aan klanten van de voedselbank

572 Cultbee: Culturele evenementen en activiteiten in 2019 € 4.000

573 Diaconie Protestantse Gemeente Beetsterzwaag: € 3.000 bijdrage voor maaltijden en lunches voor 70+ers en alleenstaanden

574 Tusken de Wallen: Led verlichting tbv trainingsveld Wijnjewoude € 2.992