Archief

In opdracht van het College van Regenten heeft Archiefservice Fryslân te Heerenveen medio 2018 het archief van de Stichting Van Teyens Fundatie geïnventariseerd. Het gaat dan om het ‘fysiek’ aanwezige archief, zoals dat vanaf het begin af aan bewaard is gebleven.
Het oudste stuk in dit archief is een pachtcontract uit 1695. Vanaf 2012 worden alle archiefstukken gedigitaliseerd opgeslagen door de administrateur van de Van Teyens Fundatie.

Naar aanleiding van de hierboven genoemde inventarisatie heeft een opschoning plaatsgevonden. Alle stukken die bewaard dienen te blijven, zijn beschreven in een overzicht 'Inventaris van de Stichting van Teyens Fundatie (1695-1862) 1863-2009 (2010-2012)'. Dit overzicht kunt u raadplegen door te klikken op  Link archief.

Het ‘fysieke’ archief van de Stichting van Teyens Fundatie is op 17 december 2018 overgedragen aan de gemeente Opsterland. Vanaf medio januari 2019 is het mogelijk om bij de gemeente de originele documenten van de Stichting van Teyens Fundatie in te zien.