Vacatures

 

 Stichting Van Teyens Fundatie in Beetsterzwaag zoekt per 1 september 2021 een:  

 

 

Secretaris/Penningmeester

 

 

De Van Teyens Fundatie beheert de nalatenschap bestaande uit landerijen en het Fundatiehuis, van de familie Van Teyens.  Uit opbrengsten van de nalatenschap steunt zij organisaties en instellingen op kerkelijk, sociaal, maatschappelijk en medisch gebied met geldelijke bijdragen.

 

Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan het College van Regenten en bestaat op dit moment uit 8 personen.  Het College van Regenten komt 6x per jaar bijeen. De besluiten van het College worden voorbereid in een zestal commissies. Voor de uitvoerende werkzaamheden is er professionele ondersteuning in de functie van een rentmeester, bosbeheerder en administrateur beschikbaar.

 

De taken van de secretaris/penningmeester zijn:

  • Het vertegenwoordigen van de stichting tezamen met de voorzitter
  • Het controleren en bewaken van de door de administrateur opgestelde begroting
  • Het bewaken van de binnenkomende en uitgaande geldstromen
  • Controleren van het door de administrateur opgestelde financieel jaarverslag
  • Het medeondertekenen van officiële stukken
  • Het in contact staan met de rentmeester inzake transacties op het gebied van de landerijen.

 

Van de nieuwe secretaris/penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:

  • Woonachtig is in de gemeente Opsterland
  • De functie onbezoldigd zal uitvoeren.
  • Zich inzet voor de doelstelling van de Stichting en bereid is om de Stichting extern te vertegenwoordigen
  • Beschikt over financiële en boekhoudkundige kennis

 

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw. R. Blaak (voorzitter), info@vanteyensfundatie.nl, 06-273303292

 

Reacties ontvangen wij graag uiterlijk 11 juni 2021.

 

 

Stichting van Teyens Fundatie, Postbus 58, 9244 ZW Beetsterzwaag, info@vanteyensfundatie.nl