Vacatures

Vacatures binnen het College van Regenten van de Van Teyens Fundatie

 

Het bestuur van de stichting Van Teyens Fundatie is opgedragen aan het College van Regenten. De doelstelling van de stichting staat in de statuten

Het College van Regenten bestaat uit 8 personen. De besluiten van het college worden voorbereid in zes commissies. Voor de uitvoerende werkzaamheden is professionele ondersteuning beschikbaar van onder andere een rentmeester, de Bosgroep Noord Nederland, een administrateur (voor financiële en secretariële ondersteuning), een accountantskantoor en een bouwadviseur.

Op dit moment zijn er geen vacatures binnen het College van Regenten

De regenten moeten bereid zijn de functie onbezoldigd uit te voeren en zich willen inzetten voor de doelstelling van de stichting. In de statuten is ook vastgelegd voor welke periode een regent kan worden benoemd.

De stichting heeft een ANBI status en het college handelt naar de normen van goed bestuur.

 

Vacature Secretaris/Administrateur

De stichting Van Teyens Fundatie te Beetsterzwaag zoekt, met ingang van 1 september, ter ondersteuning van het College van Regenten een zzp-er gevestigd in de gemeente Opsterland in de functie van

 

    Secretaris / administrateur

 

De werkzaamheden (gemiddeld 30 uur per maand) bestaan op hoofdlijnen uit het voorbereiden en verslagleggen van de vergaderingen, het verwerken van de ondersteuningsaanvragen, het bijhouden en verzorgen van in- en uitgaande correspondentie, het verzorgen van de uitgaande facturering en het bijhouden van de financiële administratie.

Van deze functionaris wordt affiniteit verwacht met historie, doel en werkzaamheden van de stichting. 

Voor een uitgebreide taakomschrijving van de functie klik hier.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met mevr. D. Waninge (06-25178764). Voor vragen over de Stichting en  de procedure kunt u contact opnemen met dhr. O. Wiersma ( 06-20244777).

Reacties met CV en motivatie en eventuele vragen over de functie zijn tot en met 1 juni welkom op mailadres info@vanteyensfundatie.nl