Vacatures

Vacatures binnen het College van Regenten van de Van Teyens Fundatie

 

Het bestuur van de stichting Van Teyens Fundatie is opgedragen aan het College van Regenten. De doelstelling van de stichting staat in de statuten

Het College van Regenten bestaat uit 8 personen. De besluiten van het college worden voorbereid in zes commissies. Voor de uitvoerende werkzaamheden is professionele ondersteuning beschikbaar van onder andere een rentmeester, de Bosgroep Noord Nederland, een administrateur (voor financiële en secretariële ondersteuning), een accountantskantoor en een bouwadviseur.

Op dit moment zijn er geen vacatures binnen het College van Regenten

De regenten moeten bereid zijn de functie onbezoldigd uit te voeren en zich willen inzetten voor de doelstelling van de stichting. In de statuten is ook vastgelegd voor welke periode een regent kan worden benoemd.

De stichting heeft een ANBI status en het college handelt naar de normen van goed bestuur.