Onder de menuknop "fam. Van Teyens" vindt U een uitgebreid menu waarin op verschillende pagina´s de geschiedenis
van de familie Van Teyens terug te vinden is.

De inhoud van de pagina´s over de fam. Van Teyens is verzorgd door dhr. J.C. Terluin. 
Heeft u nog suggesties dan ontvangen wij die graag per mail.

Binnen het bestuur van Stichting van Teyens Fundatie ontstaan er in 2022 een aantal vacatures.

Op korte termijn is er een vacature voor een regent die zich wil inzetten voor de Commissie Financiële Bijdragen. In de loop van 2022 ontstaan er vacatures binnen de Commissie Beheer Bossen en Commissie Vastgoed. Kijk hier voor een uitgebreide beschrijving.