Onder de menuknop "fam. Van Teyens" vindt U een uitgebreid menu waarin op verschillende pagina´s de geschiedenis
van de familie Van Teyens terug te vinden is.

De inhoud van de pagina´s over de fam. Van Teyens is verzorgd door dhr. J.C. Terluin. 
Heeft u nog suggesties dan ontvangen wij die graag per mail.

Binnenkort krijgen wij een nieuwe website en een nieuwe applicatie om bijdragen aan te vragen!